GCELL

GCELL Otolog Doku Süspansiyon Teknolojisi

ANDROGENETİK ALOPESİ’de Güncel Tedavi

Doğru Hasta Seçiminde Tek Seansta Etkin Sonuç

GCELL® Otolog Doku Süspansiyon Teknolojisi, saç kaybıyla mücadele ve doku yenileme amacıyla kişinin kendi hücrelerinden oluşan doku süspansiyonu elde edilmesini sağlamaktadır. Tek seansta etkili sonuçlar içeren yöntem, herhangi bir kimyasal ve enzimatik reaksiyon gerektirmemektedir. Gcell teknolojisi sayesinde elde edilen otolog doku süspansiyonu ile minyatürize olan ve zayıflayan saç folikülleri güçlendirilmekte, dökülme süreci durdurulmakta, uyuyan foliküller uyarılarak rejenerasyon tetiklenmektedir.

gcell-cihaz

GCELL® Saç Ekiminin Uygulama Şekli

GCELL® uygulaması klinik ortam kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Saçlı dokudan 3mm punch biyopsi kalemi ile alınan doku örnekleri GCELL kit içindeki filtrelerin üzerine yerleştirilir. Kit, GCELL cihazına yerleştirilerek toplamda 5 dakika kadar süren ayrıştırma ve homogenizasyon adımlarını içeren bir işlem ile uygulamaya hazır doku solüsyonu oluşturulması sağlanır. Toplam uygulama endikasyona bağlı olarak 30 dakika içerisinde tamamlanabilir.

Uzman Doktor Tarafından Doğru Hasta Seçimi

GCELL® ile Androgenetik Alopesi tedavisinde doğru hasta seçimi tedavinin başarı açısından en kritik unsurdur. Saç kaybı sebebinin AGA olduğundan emin olunmalıdır. AGA dışında saç kaybına sebep olan durumlar (kötü beslenme, demir ve çinko eksikliği, tiroid bozuklukları, emosyonel stres, kronik hastalıklar, sepsis, otoimmun ve sistemik hastalık durumları, kanser v.b. gibi) araştırılmalı, Gcell kullanımı diğer tedaviler tamamlanmadıktan sonra yeniden değerlendirilmelidir.

gcell-uygulama-alanlari

Otolog Doku Süspansiyon Teknolojisi Kullanım Alanları

Otolog Doku Süspansiyon teknolojisi günümüzde yara iyileşmesinde, plastik cerrahide mikrogreft uygulamalarında ve rejeneratif tıpta birçok alanda uygulanmaktadır.

  1. Dermatoloji ve estetik tıpta androgenetik alopesi
  2. Cilt yenilenmesinde
  3. Ortopedide kıkırdak rejenerasyonunda
  4. Ürolojide Payronie hastalığında (penis eğriliği)
  5. Erektil fonksiyon bozukluğunda
  6. Diş hekimliğinde diş eti hastalıklarında etkin olarak kullanılmaktadır.

Bu alanlarla ilgili bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.

Androgenetik Alopesi (AGA) Nedir?

Genetik yatkınlığı olan kişilerde erkeklik hormonu olan androjenlerin (DHT) etkisiyle ortaya çıkan saç dökülmesi durumudur. Genellikle erkek tipi saç dökülmesi olarak da bilinen AGA sadece erkeklere özgü bir problem olmayıp kadınlarda da görülür. Erkeklerde ve kadınlarda en sık rastlanan saç dökülmesi türüdür.

androgenetik-alopesi
gcell-otolog-doku-suspansiyon-kitleri

GCELL® Otolog Doku Süspansiyon Kitleri

Herhangi bir kimyasal kullanmadan ve ciddi doku manipülasyonları yapmadan hızlı ve güvenli bir biçimde biyolojik dokulardan (dermis, bağ dokusu, kemik dokusu, diş pulpası ve kıkırdak dokusu, v.b. gibi) minimal invaziv olarak zengin hücre kokteyli içeren otolog doku süspansiyonu elde etmeyi sağlar. Her GCELL Kit, sert ve yumuşak dokuları etkili bir şekilde ayrıştırmak üzere özel olarak tasarlanmış, klinik ortamda uygulama yapmaya imkan tanıyan, 6 mikro bıçak ve 100 adet hexagonal 35 mikron veya 50 mikron çaplı delikli filtre içermektedir. Progenitör (öncül) hücre içerdiği için alındığı doku tipindeki hedef dokularda kullanıma uygundur.

cd-belirtec-sayım-sonucları

CD Belirteç Sayım Sonuçları:

Uluslarası Hücre Tedavileri Topluluğu’nun (ISCT) mezenşimal hücreleri immunofenotipik özellikleri açısından değerlendirmek için belirlediği yüzey belirteçlerinin sayımı hedeflenmiştir. Bu amaçla kulak arkasından saçlı ve saçsız bölgeden doku örnekleri alınmış, Gcell ile elde edilen otolog doku süspansiyonlarındaki belirteçler sayılmıştır. Son süspansiyondaki hücrelerin canlılık oranı %90 oranında görülmektedir. Saçlı deriden alınan örnekteki sayımda CD44, CD73, CD90 ve Cytokeratin pozitiflikleri, saçsız bölgeden alınan örnekteki sayımda CD73 ve CD90 pozitiflikleri saptanmıştır. [Yeditepe Üniversite Hastanesi Akan Hücre Ölçüm Raporu]

CD44, Ekstrasellüler matriksde glikozaminoglikan hyoluronan moleküllerine bağlanan hücre reseptörü olarak deride yüksek oranda bulunmaktadır (Keratinosit, fibroblast, melanosit hücreleri gibi). Hücre çoğalması ve göçü ile ilişkilidir. CD73, birçok hüce tipinde bulunmaktadır. Deride orta seviyede üretilmektedir. İskelet kaslarında da bulunmaktadır. Epitel iyon alışverişi, doku hasarlarının iyileşmesinde, platelet fonksiyonlarında ve damar hasarlarını iyileşmesinde rol almaktadır. CD90, birçok hücre tipinde bulunmaktadır. Çoğunlukla T hücrelerinde görev almaktadır. Bağışıklık sistemi ve sinir siteminde görev almaktadır. Enflamasyonda, yara ve hasarlı doku iyileşmesinde görev almaktadır. Sitokeratin, Epitel hücrelerde bulunur ve saç yapımında görev alır.

REFERANSLAR:
[15] ‘Hyaluronan Binding by Cell Surface CD44’, J. Lesley, V. C. Hascall, M. Tammi, R. Hyman, Sep. 2000, The Journal of Biological Chemistry.
[16] ‘Reconstruction of human elastic cartilage by a CD44+ CD90+ stem cell in the ear perichondrium’, S. Kobayashi, T. Takebe, M. Inui, S. Iwai, H. Kan,Y. Zheng, J. Maegawa, H. Taniguchia, PNAS, August 30, 2011, vol. 108, no. 35.
[17] ‘Mezenkimal Kök Hücrelerin Tanımlanması ve Fenotipik Özellikleri’, Mustafa Yılmaz, KATÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Trabzon, Türk Hematoloji Derneği – Mezankimal Kök Hücre Kursu, 2008.

SAÇ DÖKÜLME KARAKTERİSTİKLERİ

norwood-hamilton
ludwig-kadin-sac-dokulme-skalasi

Erkeklerde Norwood-Hamilton Saç Dökülme Skalasında kadınlarda Ludwig Skalasında gösterildiği gibi farklı dökülme karakteristikleri gözlemlenir.

  1. ‘Classification of the types of androgenetic alopecia (common baldness) occurring in the female sex’, E. Ludwig, British Journal of Dermatology, vol. 97, no. 3, pp. 247–254, 1977.
  2. ‘The Norwood—Hamilton scale of male-pattern baldness’ Published in Expert Reviews in Molecular Medicine by Cambridge University Press 2002,

GCELL® Saç Ekiminin Yerine Kullanılır mı?

Gerekli olduğunda saç ekim süreçleri dahilinde de kullanılabilir ancak alternatif değildir. Saç ekiminde iyileşme süresini hızlandırır, komplikasyonları en aza indirir ve saç ekiminin sonuçlarının daha etkili ve doğal olmasına katkı sağlar.

Detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.