AutologiX Otolog Eksozom Sistemi

Otolog Eksozom Sistemi

AutologiX, Otolog Eksozom Sistemi, kendi vücudunuzun doğal iyileşme özelliklerini kullanarak rejenerasyonu teşvik etmek ve doku onarımını desteklemek için kullanılan yenilikçi bir yöntemdir. Bu son teknoloji yöntemde, kendi trombositlerinizden ekzosom adı verilen küçük zarla çevrili vezikülleri (ekstrasellüker mikrovezikül) büyüme faktörleri ile birlikte elde ederek kullanım sağlanmaktadır. Eksozomlar 30-100 nanometre çapında, zarla çevrili ve içinde büyüme faktörleri, sinyal molekülleri, proteinler, hücreye spesifik proteinler, nükleik asit parçaları (RNA, DNA), lipidler bulunduran kapsül yapılardır. Her eksozom köken aldığı hücrelere ait içeriğe sahiptir. Bu sebeple uygulamaların Otolog olması daha güvenli kullanım imkanı tanımaktadır.

Otolog Eksozom Sistemi, vücudun kendisini iyileştirme potansiyelini kullanarak rejeneratif tıpta kişiselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımı sunar. Geleneksel tedavi yöntemlerine güvenli, efektif ve minimal invaziv bir alternatif sağlar. AutologiX Sisteminde eksozomların salınımı için özel tasarlanmış kapiller membran filtrasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Bu membranlar, hiper-konsantrasyon sağlayan ultra-filtrelerdir. Seçici geçirgen ultra-filtrasyon yeteneği sayesinde su ve tuz iyonu parçacıkları atık torbasına itilirken, piston basıncıyla stres yaratılan plateletlerden salınan eksozomlar, büyüme faktörleri ve proteinler membran içindeki borucuklarda toplanır.

AUTOLOGIX KONSEPTİ

AUTOLOGIX TEDAVİSİ

  • Yara iyileşmesine yardımcı olur
  • Yaralı dokunun rejenerasyonunu destekler
  • Enfeksiyonu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Hücre yenilenmesini ve hücre farklılaşmasını teşvik eder
  • İnflamasyonu azaltır
  • Rejenerasyon etkisini artırır
  • Anjiyojenik yetenek
  • Kolajen Sentezi
  • Hücrelerin metabolizmasını geliştirir