SVF-YAĞDAN KÖK HÜCRE ÇÖZÜMLERİ

Yağ Dokusunu Proses Eden Sistemler – ADSC & Stroma Vasküler Fraksiyon (SVF)

ADSC (Adipose Derived Stem Cells)

Firmamız uzmanlarınca yapılan araştırmalar ve testler sonucunda; tek bir sistem içerisinde inkübatör,shaking,santrifüj,hücre sayımı özelliklerini birlikte barındıran cihazlar tercih edilmiştir. Seçilen cihazlar (Unistation, Chastation, MyStem); hava kontaminasyonu olmadan, ADCS (Adipose Derived Stem Cells) hücrelerini güvenli ve kolay bir şekilde elde edebilme yöntemleriyle çalışmaktadır.

Kök hücre destekli yağ transferi nedir?

Canlı vücudundaki farklı hücrelere dönüşebilen ve kendini devamlı yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kökeni anlamında kök hücreler adı verilmiştir.

Kök hücreler yeteneklerine (totipotent, pluripotent ve multipotent), olgunlaşma durumlarına (embriyonik, erişkin) yada oluşturabilecekleri doku gruplarına (Hematopoetik, Mezenşimal, vd.) göre isim alırlar.

Bugüne kadar yapılan bazı çalışmalar yağ dokusunun kök hücre açısından oldukça zengin bir doku olduğunu göstermiştir. Şöyle ki; liposuction ile alınmış 100 ml’lik yağ dokusundan ortalama 10 milyon kök hücre elde edilebilir. Kök hücreler, nakledikleri dokunun karakterini taşıyan hücrelere dönüşebilme özelliğine sahiptirler.

Bu yöntemin avantajları:

1-     Kesi olmaması, sadece iğneler kullanarak yapılabilmesi.
2-     Enjeksiyon çok küçük noktalardan yapıldığından, enjeksiyon yerinde herhangi bir iz oluşmaması.
3-     Yağ fazlalığı problemi ortadan kalkarken, yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin ihtiyaç duyulan dokulara aynı anda enjekte edilebilmesi ( tedavi veya estetik amaçlı).
4-     Transfer edilen dokunun %80-%90’nın hayat boyu kalıcı (skafold etkisi) olması, bu özelliklerinden dolayı yalnızca normal yağ transferinin aksine belirli aralıklarla tekrarlanmasına gereksinim olmaması.

 

Kök hücre destekli yağ transferi vücudumuzun hangi bölgelerine uygulanabilir? 

Yüzün genç ve dinç görünümünün kaybolmasının en önemli nedeni, dolgunluğu sağlayan yağ yastıklarının erimesi, bağ dokunun azalmasıdır. Yüz ve vücudun çeşitli yerlerinde, yaşlılığa bağlı kayıpları düzeltmek, hacim arttırmak ve dolgunluk sağlamak için kullanabilecek yöntemlerden en doğal ve sağlıklı olanı kök hücre destekli yağ ve doku uygulamalarıdır. Yanaklar, alın, yanak-dudak çizgisi, dudaklar, çene ucu, göğüs, kalça ve bacaklardaki çökük alanlar bu uygulamaların yapıldığı yerlere örnek gösterilebilir.

Operasyonun herhangi bir yan etkisi mevcut mu? 

Kök hücre destekli yağ enjeksiyonu doğru teknikler kullanıldığında yaşayabilirliği artırdığından vücudumuz için en uygun dolgu maddesidir. Kök hücre destekli yağ enjeksiyonu ile günümüze kadar yapılan çalışmalar yağ hücrelerinin yaşayabilirliğinin arttırılması yönünden devrim niteliği taşımaktadır. Ayrıca, kişinin kendi yağ hücrelerinin kullanılması alerjik reaksiyon riskini de ortadan kaldırmaktadır.

ADSC (Adipose Derived Stem Cells) yöntemi, estetik alan dışında tıpta birçok alanda tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

Kalp-Göğüs Cerrahisi (Cardio Thoracic) 

 • Bacak (damar yarası)
 • Kol (Radialis)
 • Anastomozis
 • Canulation sights
 • Sternum
 • Subcutislima bed
 • Thoraks cavity 

Ortopedi ve Travmatoloji 

 • TKP (total knee protheses) and revision
 •  Spine surgery (ALIF, PLIF (anterior/posterior lumbar interbody fusion))
 • THP (total hip protheses) and revision
 • Shoulder protheses
 • Open or scopic shoulder decompression
 • Oxford hemi knee
 • Achilles tendon rupture
 • Pseudoarthrose (bone, fracture)
 • Arthrodeses 

Plastik Cerrahi  & Dermatoloji Uygulamaları

 • Yara tedavisi
 •  Lower body lift
 •  Mamma reduktions
 •  Skin graft